Trešdiena, 22. Maijs, 2024
Emīlija
iPhone Android Mob
TwitterFoursquareDraugiemFacebookFlickrVimeo
Viesnīcu preces
Pirtis un atpūta    Pirtis un atpūta    Pirtis un atpūta    Pirtis un atpūta
 
 
 
 

Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti

Reizes skatīts: 23257
Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti
Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti
Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti
Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti
Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti
Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti
Karte

Apraksts


Teiči – lielākais sūnu purvs Baltijā, Krustkalni – nozīmīgas ekosistēmas augu un kukaiņu sugu daudzveidības saglabāšanai.
Teiču dabas rezervāts
Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā atrodas viens no lielākajiem, cilvēka maz ietekmētajiem sūnu purviem Baltijā - Teiču purva masīvs. Biotopu daudzveidība, dabiskums un teritorijas plašums nodrošina dzīves apstākļus tipiskām, retām, aizsargājamām un daudzviet izzūdošām sugām. Teiču purva masīvs kopā ar Pelečāres purvu kopš 1995. gada ir iekļauts Ramsāres konvencijas starptautiski nozīmīgo mitrāju sarakstā un Eiropā putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Rezervāta platība ir 19657 ha, kur purvs vien aizņem vairāk kā 14000 ha. Teiču purva masīvu ieskauj mitrie meži (niedrājs, purvājs, dumbrājs), kas aizsargā purvu no piesārņojuma un pastiprinātas ūdens noteces, kā arī nodrošina dzīves vidi daudzām dzīvnieku sugām. Purvā ir vairākas minerālaugsnes pussalas un salas, uz kurām ir gan pļavas, gan sausieņu meži. Rezervātā ir 18 ezeri, kas kopā aizņem 450 ha lielu platību. Purvā daudz lāmu, slīkšņu, akaču. Gadu tūkstošos vietām uzkrājies līdz 9 m biezs kūdras slānis, kas, kopā ar tajā esošajiem ūdeņiem, nodrošina tuvākai apkārtnei īpašu hidroloģisko režīmu un mikroklimatu.
Krustkalnu dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts sniedz iespēju sajust un izbaudīt neskartas dabas elpas pieskārienu. Tas atrodas Madonas novadā, Ļaudonas un Mārcienas pagastos. Tā platība ir 3000 ha. Rezervāts dibināts 1977. gadā, lai saglabātu šeit esošās dabas vērtības - dzīvo organismu sugas un biotopus, kā arī ainaviskās vērtības, kas galvenokārt saistītas ar Madonas - Trepes valni un tam raksturīgajām stāvām nogāzēm, dziļām ieplakām, kurās ir mazi ezeriņi vai purviņi. Rezervāta dabu raksturo Praulienas pauguraine, Madonas - Trepes valnis un Dūku - Svētes ieplaka, kuru relatīvie augstumi svārstās no 164 m vjl. vaļņa virsotnēs līdz 94 m vjl. ieplakā. Madonas - Trepes vaļņa labi izteiktajā pakājē gar visu Dūku - Svētes ieplaku sastopami virszemē izplūstoši avoti. Dreimaņu ezera R krastā ir lielākais šāda veida karbonātiem bagāts avots - Krāku avots. Dūku - Svētes ieplakā atrodas arī Ļaudonas saldūdens kaļķu iegula. Ūdenstilpes rezervātā aizņem 70 ha. Lielākie ezeri ir Dreimaņu (Svētes), Lielais Plencis, Mazais Plencītis. No Dreimaņu ezera iztek Svētupe, no avotiem veidojas Niedruška un Nirīte. Krustkalnu rezervātā liela nozīme ir dabiskajām pļavām, kas palielina ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī kalpo par barošanās vietu daudzām kukaiņu, putnu un zīdītājdzīvnieku sugām.

Teiču un Krustkalnu dabas rezervāta administrācijā var saņemt informāciju arī par citām Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām. Teiču dabas rezervāta administrācija ir Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālā institūcija, kas pārrauga 55 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 19 novados: Madonas, Gulbenes, Balvu, Lubānas, Rugāju, Varakļānu, Viļānu, Līvānu, Krustpils, Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes, Vārkavas, Rēzeknes, Riebiņu un Ilūkstes.
Rezervāti ir valsts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ar visstingrāko aizsardzības režīmu. Apmeklējumi atļauti rezervāta darbinieka pavadībā.

Piedāvājums:
* dabas taku apmeklējums kopā ar rezervātu rendžeriem,
* JAUNUMS - izglītojošas dabas izziņas programmas Krustkalnu rezervāta informācijas centra mācību klasē,
* Teiču un Krustkalnu rezervātu informācijas centrs Ļaudonā,
* Krustkalnu rezervāta informācijas centrs Mārcienas pagastā,
* Teiču rezervāta informācijas centrs „Bērzi” Murmastienes pagastā,
* Krustkalnu rezervāta skatu tornis,
* Putnu vērošanas tornis Eiduku purvā.

Kontaktinformācija

  • Novads: Madonas (bij.Madonas rajons)
  • Adrese: Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV - 4862
  • Kontaktpersona: -
  • Mājas lapa: http://www.teici.gov.lv
  • Tel.: + 371 26389913, 29459138
  • E-pasts: 

Viesu grāmata

Vārds, uzvārds 

Komentārs 


Drošības kods 

Aptauja

Nepareizi ievadīts lietotāja vārds vai parole!